Obiectivele proiectului

  1. asigurarea unui climat familial armonios, calm, propice unei vieţi normale sau refacerii sănătăţii;
  2. asigurarea unui standard minim de viaţă prin susţinerea vârstnicilor cu diverse bunuri: alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte;
  3. prevenirea instituţionalizării şi a abandonului familial;
  4. derularea de activităţi destinate refacerii, recreerii şi petrecerii în armonie a timpului liber.

Rezumatul proiectului

     Proiectul de faţă se adresează persoanelor vârstnice care sunt singure sau/şi într-o stare avansată de sărăcie (boală sau handicap), în situaţie de risc de separare de familia naturală, sau vârstnici aflaţi în altă formă de dificultate. Lunar, instituţiile publice implicate în activitatea de asistenţă socială, precum şi segmental ONG activ în acest domeniu se confruntă cu un număr semnificativ de cereri de ajutor în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru persoanele vârstnice. Aceste situaţii, analizate şi interpretate profesional au scos în evidenţă un procentaj de aproximativ 50% în care situaţia prezentată nu este încă foarte dificilă şi critică şi în care un plan realist, profesional, atent conceput, însoţit de o intervenţie rapidă, ar putea rezolva favorabil situaţiile pentru aceste persoane. Însă aceste situaţii pot deveni critice dacă nu se intervine la timp, dacă nu sunt întâmpinate cu măsuri specifice în faza incipientă.

Criterii generale de selecţie

     În proiectele destinate vârstnicilor vor fi cuprinse acele persoane care îndeplinesc următoarele criterii:

  1. Persoane a căror venit pentru trai exclusive, nu depăşeşte suma de 700 lei/ 150 euro pe lună;
  2. Persoane fără locuinţă şi cu situaţie materială precară;
  3. Persoane vârstnice singure sau bolnave;
  4. Persoane fără sprijin din partea familiei (lărgite) şi care sunt într-o stare de boală cronică;
  5. Persoane care au statutul de pensionari.

Descrierea activităţilor

* Activităţi de întocmire a dosarelor sociale: în acest scop se vor face anchete sociale respectându-se normele legale, morale şi de confidenţialitate, specifice domeniului serviciilor sociale. Toate documentele vor prevedea aceste aspecte.

* Activităţi de consiliere: consilierea se va realiza săptămânal sau la nevoie (în funcţie de specificul fiecăruia) şi va urmări: aspecte medicale, de igienă, nutritive, financiare şi nevoile specifie.

* Activităţi de îngrijire: acolo unde este cazul şi se solicită, un lucrător social din cadrul asociaţiei se va implica în igiena personală, igiena corporală, a locuinţei de 2-3 ori pe saptămână.

* Activităţi de susţinere materială: beneficiarii pot primi, la nevoie, produse de igienă sau alimente,

* Activităţi recreative: lunar sau trimestrial se vor organiza întâlniri cu grupuri/asociaţii de persoane voluntare, vârstnici, elevi, studenţi, mass-media, reprezentanţi ai cultelor religioase, artişti.